Διευκρινίσεις για τις υπερβάσεις καθ’ ύψος και τα φυτεμένα δώματα. (Εγκύκλιος αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38145/2834/19.6.2018 της Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38145/2834/19.6.2018 της Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin