Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν.4409/2016 (Α΄136). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2216/14.6.2018)

  • Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2216/14.6.2018) εδώ
  • Δείτε το άρθρο 40 του ν.4409/2016 (Α΄136) εδώ
  • Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 19.6.2018 του ΥΠΕΝ εδώ και το σχετικό Δελτίο Τύπου 19.6.2018 της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. εδώ

Επιπλέον:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin