Καθορισμός των δικαιολογητικών του άρθρου 5 παρ. 8 του ν.4469/2017 που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. (KYA Αριθ.64182/14.6.2018 Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2277/15.6.2018)


Δείτε την KYA Αριθ.64182/14.6.2018 Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2277/15.6.2018) εδώ