Πρόγραμμα Εξετάσεων Για Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ιουνίου 2018. (Ανακοίνωση 6.6.2018 του Κεντρικού ΤΕΕ)


Καλούνται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί που έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να προσέλθουν στις εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που αναφέρεται στη σχετική Ανακοίνωση 6.6.2018 του Κεντρικού ΤΕΕ.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/exetaseis