Νόμος 4549/14.6.2018 “Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄105/14.6.2018)


Δείτε το Νόμο 4549/14.6.2018 (ΦΕΚ Α΄105/14.6.2018) εδώ