Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα/ιστοσελίδα του εθνικού σημείου επαφής για τα δομικά προϊόντα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας – grcontactpointcpr.ggb.gr (Ανακοίνωση 14.6.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Δείτε την Ανακοίνωση 14.6.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ (Εμπεριέχει σχετικό Δελτίο Τύπου 7.6.2018 της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin