Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων και άσκηση αγωγών διόρθωσης αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1107/2018 με Αρ.Πρωτ.ΔΔΠ/Α/ΕΞ2018/0590,0285,0287/18/31.5.2018 του Υπ. Οικονομικών)


Δείτε την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1107/2018 με Αρ.Πρωτ.ΔΔΠ/Α/ΕΞ2018/0590,0285,0287/18/31.5.2018 του Υπ. Οικονομικών εδώ