Καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου που απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. (Εγκύκλιος 26 με Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ.609/737403/2018/8.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο 26 με Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ.609/737403/2018/8.6.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin