Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 (Α΄147) με το άρθρο 15 του Ν.4541/2018 (Α΄93/31.5.2018). (Ανακοίνωση 6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Ανακοίνωση 6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Δείτε το Ν.4541/2018 (Α΄93/31.5.2018) εδώ (Το άρθρο 15 στη σελίδα 8101)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin