Χαρακτηρισμός ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης – Λήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς και υπηρεσίες – Διαγραφή οφειλών – Κοινοποίηση διατάξεων – Υπενθύμιση οδηγιών. (Εγκύκλιος 25 με Αριθμ.Πρωτ.Γ36/03/247/5.6.2018 του ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ)

Δείτε την Εγκύκλιο 25 με Αριθμ.Πρωτ.Γ36/03/247/5.6.2018 του ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin