Ανακοίνωση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας.


Η Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, έναν (1) Τεχνικό Ασφαλείας ειδικότητας Πτυχιούχου Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού με ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών ή Πτυχιούχου Τ.Ε.Ι. Τμήματος Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας με ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών.

Διαβάστε ολόκληρη την Ανακοίνωση