Χορήγηση και χρήση ασφαλιστικών βιβλιαρίων. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.693033/30.5.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.πρωτ.693033/30.5.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin