Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γν. ΝΣΚ σχετικά με τo εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των “όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων”, που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. (Εγκύκλιος ΠΟΛ 1099/23.5.2018 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο ΠΟΛ 1099/23.5.2018 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε την αριθμ. 13/2018 γν. ΝΣΚ εδώ