Ενημερωτική εσπερίδα με θέμα : «Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR». Τρίπολη 31.5.2018


Υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Πελοποννήσου, η EUROCERT διοργάνωσε ενημερωτική εσπερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR» στην Τρίπολη την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 στις 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (Πρόσκληση-Πρόγραμμα).
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις και τις ενέργειες συμμόρφωσης που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, τις οποίες καλούνται να υλοποιήσουν οι Φορείς και οι Επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών από τους Μηχανικούς και τα Τεχνικά Γραφεία.

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους :