Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων. (ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1092/21-5-18)

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin