Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών». [ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1081/18 (ΦΕΚ-1768 Β/18-5-18)]

Δείτε την Απόφαση εδώ και την τροποποιηθείσα ΠΟΛ 1056/7-4-2017 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin