Απόφαση (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1643/11.5.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: “Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167)”. (Αφορά στην υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας αυθαίρετων κατασκευών)

Δείτε την ΥΑ εδώ

Δείτε τo ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167) εδώ (Η παρ. η του άρθρου 99, στη σελίδα 3212 του ΦΕΚ).

(Δείτε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/5/2018 του ΤΕΕ/Διαχείριση δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων των N. 4495/2017 και 4178/2013 εδώ)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin