Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: έως 18.9.2019)


Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18406/1.8.2019 έγγραφο, το ΤΕΕ Προκήρυξε τις Εξετάσεις περιόδου Οκτωβρίου 2019 για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο ΤΕΕ αίτηση με τα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, από 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 μέχρι 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019. Το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία και χρήσιμα έντυπα θα δείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/exetaseis