Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: έως 31.5.2019)


Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11302/7.5.2019 έγγραφο, το ΤΕΕ Προκήρυξε τις Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2019 για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στο ΤΕΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, μέχρι 31 ΜΑΪΟΥ 2019. Το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία και χρήσιμα έντυπα θα δείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/exetaseis