Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. (Υποβολή δικαιολογητικών: από 22.9.2020 έως 12.10.2020)


Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21190/22.9.2020 έγγραφό του, το ΤΕΕ προκήρυξε τις εξετάσεις περιόδου Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2020 για τη “χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο ΤΕΕ αίτηση με τα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης, από 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 μέχρι 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020.

Η υποβολή της αίτησης καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Προϋπόθεση για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι η έκδοση κωδικών πρόσβασης.

Το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Αναλυτικές οδηγίες, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία και e-έντυπα, θα δείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: https://web.tee.gr/exams/