Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. (Υποβολή δικαιολογητικών: από 7.1.2020 έως 31.1.2020)


Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29987/24.12.2019 έγγραφο, το ΤΕΕ Προκήρυξε τις Εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου 2020 για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο ΤΕΕ αίτηση με τα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, από 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 μέχρι 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020. Το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία και χρήσιμα έντυπα θα δείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/exetaseis