Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ. 1076/23.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1456/26.4.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)»

Δείτε την Απόφαση εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου (24.4.2018) της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin