Ανακοίνωση (20.4.2018) του ΤΜΕΔΕ για επικαιροποίηση στοιχείων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο του Ταμείου

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Παρακαλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) όπως, προς επικαιροποίηση των υφιστάμενων δεδομένων, ενημερώσουν εγγράφως το αρμόδιο τμήμα (στοιχεία επικοινωνίας κα. Πόπη Γιαννακή τηλ. 210 3740154, e-mail: pgiannaki@tmede.gr και κα. Μαρία Παπάλου τηλ. 210 3740143, e-mail: mpapalou@tmede.gr) για τη διεύθυνση (πόλη, περιοχή, οδός, αριθμός, Τ.Κ.), στην οποία διαμένουν ή/και ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin