Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ.1065/2.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1324/18.4.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: “Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει”

Δείτε την Απόφαση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin