Ανακοίνωση (17.4.2018) του ΣτΕ με θέμα: «Πρότυπη δίκη (ΠΑ 9/2018)». [Αφορά προσφυγή Μηχανικών ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ για εισφορές δεύτερου εξαμήνου έτους 2012 (αρ. 44 ν. 3986/2011)]

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin