Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ.1068/12.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1319/17.4.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή»


Δείτε την Απόφαση εδώ