Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1072/16.4.2018 – ΑΔΑ: Ω66546ΜΠ3Ζ-ΩΣ8) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017»


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Δείτε και το σχετικό Δελτίο Τύπου (17.4.2018) της ΑΑΔΕ για το Νέο έντυπο Ε3 εδώ