ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (Αρ.Πρ.: Φ.40021/οικ.18530/1001/30.3.2018 – ΑΔΑ: 6ΗΕ3465Θ1Ω-ΔΤΞ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A΄56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ
Δείτε το σχετικό [αρ.Φ.40021/οικ.11259/571/28-2-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΞΠ465ΘΙΩ-7Β4)] έγγραφο εδώ
Δείτε το Νόμο 4529/2018 (ΦΕΚ Α΄ 56/23.3.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »