Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: Φ80000/18056/419/28.3.2018 – ΑΔΑ: ΩΧΔΔ465Θ1Ω-Α4Ι) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες – παράταση προθεσμίας». [Αφορά διπλοασφαλισμένους Μηχανικούς (ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο)]

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο (α.π. Φ.80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017) εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο-11 (Αρ. Πρωτ.: 334264/7.3.2018) του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin