Ανακοίνωση (26.3.2018) του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Επιλύονται χρόνια προβλήματα για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ». (Δεν υφίσταται υποχρέωση αναδρομικής καταβολής εισφορών Ειδικής Προσαύξησης για το διάστημα από 1.7.2011 έως 31.12.2014. Η αναδρομική διαγραφή ανατρέχει στην ημερομηνία διαγραφής από το ΤΕΕ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στη Νομαρχία)


Δείτε την Ανακοίνωση εδώ