Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις βεβαιώσεις “Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα”, “Αποδοχών ή συντάξεων” και “Εισοδημάτων από Μερίσματα-Τόκους-Δικαιώματα”, Φορολογικού Έτους 2017

Δείτε τις Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις ανά κατηγορία βεβαιώσεων στους παρακάτω συνδέσμους:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin