Έγγραφο (Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1044619 ΕΞ 2018/19.3.2018 – ΑΔΑ: 64Ρ246ΜΠ3Ζ-ΜΙ9) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 259/2017 γνωμοδότησης, του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής, Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ»


Δείτε το Έγγραφο εδώ