Παρουσίαση (7.3.2018) από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Ελευθέρων Επαγγελματιών


Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια του Σεμιναρίου με θέμα “ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ” που πραγματοποιήθηκε στις 7.3.2018 για τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Δείτε την Παρουσίαση εδώ