Εγκύκλιος 4 (Αρ.Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/16.3.2018) του Γ.Γ. Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2018»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin