Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ: 1044/6.3.2018 – ΦΕΚ Β΄ 880/13.3.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: “Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3”

Δείτε την Απόφαση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin