Άρση της αναποτελεσματικότητας της εφαρμογής του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II”. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με παρέμβασή του στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναλύει τους λόγους και ζητά την άμεση επέμβασή του προς την κατεύθυνση της αναβολής της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για εύλογο χρονικό διάστημα με απαραίτητη προϋπόθεση την πλήρη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος καταχώρησης των αιτήσεων για όλο το χρονικό διάστημα της αναβολής προκειμένου να είναι σε θέση οι Μηχανικοί-Σύμβουλοι να έχουν καλύτερη εξοικείωση με τις εφαρμογές και τις απαιτήσεις του συστήματος. Επιπλέον προτείνει στο διάστημα της αναβολής να εξεταστεί η δυνατότητα αναθεώρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, προκειμένου να δίνεται προτεραιότητα στις πιο τεχνικά και οικονομικά άρτιες προτάσεις, για την επίτευξη του στόχου της πραγματικής εξοικονόμησης ενέργειας και την αποφυγή πιθανών μελλοντικών δυσλειτουργιών του συστήματος λόγω του μεγάλου αριθμού των υποβαλλόμενων αιτήσεων οι οποίες και θα καταστήσουν μη αντικειμενική και αναξιόπιστη την επιλογή μόνο με σειρά προτεραιότητας.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin