Ανακοίνωση (6.3.2018) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση Ν.4519/2018». (Με το άρθρο 22 τροποποιεί διατάξεις των ν. 4412/2016 και 4413/2016)

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin