Απόφαση (Αριθμ. 319624/21.12.2017 – ΦΕΚ Δ΄ 33/8.2.2018) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Mερική κύρωση του δασικού χάρτη π.ε. Αρκαδίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. : Άστρους-Δολιανών-Ξηροπηγάδου-Παραλίου Άστρους και Τριπόλεως (Σύμβαση Δ4-06)»

Δείτε την Απόφαση (ΦΕΚ Δ΄ 33/8.2.2018) εδώ

Δείτε την Απόφαση όπως εστάλη στο ΤΕΕ Πελοποννήσου [ Έγγραφο (ΑΔΑ 6ΤΕ1ΟΡ1Φ-567) με συνημμένο το ηλεκτρονικό αρχείο του χάρτη ]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »