Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ 1033/23.2.2018 – ΦΕΚ Β΄ 685/27.2.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: “Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει”


Δείτε την ΥΑ εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου (23.2.2018) της ΑΑΔΕ εδώ