Εγκύκλιος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/10560/454/23.2.2018 – ΑΔΑ: ΨΣΜΩ4653Π8-Ζ9Π) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, στις εκτός σχεδίου περιοχές για τον καθορισμό κοινωφελών χώρων»


Δείτε το Εγκύκλιο εδώ