Εγκύκλιος-7 (Αρ.Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/157/235731/16.2.2018 – ΑΔΑ: 7ΝΣΟ465ΧΠΙ-11Ζ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018»


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ