Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.9187/183/14.2.2018 – ΑΔΑ: ΨΒ30465Θ1Ω-Χ09) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ»

Δείτε τη Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin