ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αρ. πρωτ.: Σ50/8/203632/9.2.2018/8.2.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: “Ένταξη των τέκνων που φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017”


Δείτε το Γενικό Έγγραφο εδώ

(Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο 6/2018 εδώ)