Έγγραφο-Απάντηση (Αρ. πρωτ.: 632/30.1.2018) της ΕΑΑΔΗΣΥ, σε σειρά Επιστολών του ΣΑΤΕ σχετικά με όρους διακηρύξεων δημοσίων έργων, με θέμα: «Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων που εξέδωσε η Αρχή»


Δείτε το Έγγραφο-Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Δείτε τη σειρά Επιστολών του ΣΑΤΕ εδώ