Οδηγός Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τις νέες ρυθμίσεις ελευθέρων επαγγελματιών με οφειλές έως 50.000€ στο Δημόσιο και έως 50.000€ στα Ασφαλιστικά Ταμεία στο πλαίσιο του Ν.4469/17 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων)

Δείτε τον Οδηγό Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin