Απόφαση (Αρ. πρωτ.: Δ13/ο/1372/29.12.2017 – ΑΔΑ: 7ΑΑ6465ΧΘΞ-ΛΩΒ – ΦΕΚ Β΄ 85/23.1.2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών»


Δείτε την ΥΑ (Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια) έδώ ή τη δημοσίευσή της (ΦΕΚ Β΄ 85/23.1.2018) εδώ