Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1020/1.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΑΑΕ46ΜΠ3Ζ-ΩΑ5) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ και τη συνημμένη της Εγκυκλίου, υπ’ αριθμ. 266/2017 ομόφωνη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα) η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητή της ΑΑΔΕ, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin