Κοινή Απόφαση (Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472/18.1.2018 – ΦΕΚ Β΄ 181/26.1.2018) των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: “Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων»”

Δείτε την ΚΥΑ εδώ

Δείτε τη σχετική ΚΥΑ (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin