Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ. 1012/22.1.2017 – ΦΕΚ Β΄ 126/24.1.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν. 4512//2018 (Α΄5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων»

Δείτε την Απόφαση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin