Άνοιξε η εφαρμογή για τις αντικειμενικές αξίες – Εκδήλωση ενδιαφέροντος πιστοποιημένων εκτιμητών για σύνταξη εισήγησης καθορισμού των τιμών εκκίνησης

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης.

Oι πιστοποιημένοι εκτιμητές μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στις Ψηφιακές Υπηρεσίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, εδώ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin