Απόφαση (Αριθ. ΠΟΛ. 1223/29.12.2017 – ΦΕΚ Β΄ 4643/29.12.2017) της Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα: «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής»

Δείτε την Απόφαση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin