Παράταση μέχρι 30 Μαρτίου 2018 για την καταβολή αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών Μηχανικών Β΄ εξαμήνου 2012 από τον ΕΦΚΑ


– Δείτε την Ανακοίνωση (28.12.2017) του ΤΕΕ εδώ

– Δείτε την επίσημη Ανακοίνωση (29.12.2017) του ΕΦΚΑ εδώ

– Διαβάστε παρακάτω και τη σχετική Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. :

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΟΥ Ν.3986/2011

Eνημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και νυν Ε.Φ.Κ.Α., ότι σύμφωνα με την απόφαση 850 της συνεδρίασης 56/27.12.2017 του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. (ΑΔΑ: 7ΜΓ8465ΧΠΙ-Φ0Φ) παρατείνεται η καταβολή αναδρομικών του Β’ εξαμήνου 2012 (Ν.3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων έως 30.03.2018.

ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ