Ανακοίνωση (28.12.2017) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση πληρωμής Δωροσήμου Γ΄ Τετραμήνου 2017 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους», έως και την 19.1.2018


Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Δείτε το σχετικό ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ.: Δ. ΑΣΦ.1311/1672149/28.12.2017) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση Καταβολής Δωροσήμου Γ΄ Τετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» εδώ